Stafi

Stafi

Drejtorët / Përfaqësuesit e You are a Sunflower

Afërdita Dundo

AS/Drejtore dhe përfaqësuese në Shqipëri

Shadije Koxha

Drejtore dhe përfaqësuese për Amerikën

Lori Dilo

Drejtore dhe përfaqësuese për Amerikën

Stafi i You are a Sunflower

Ajna Kule

Asistente, Koordinatore

Edvin Zaka

Suport i teknologjisë së web-it / Koordinator i 'Tirana You are a Sunflower'

Keti Kamberi

Kordinatore “Dëshira e një Fëmije” / Asistente

Daniel Kordhoni

Legal Service

Gerti Koxhja

Asistent në projektin 'Tirana You are a Sunflower'

Agron Sallmani

Bashkëpunëtor në Republikën e Maqedonisë

Elmas Libohova

Asistent / në përfaqësim për Austrinë

Blenda Çikollari

Post Production Video