Spitali Rajonal Elbasan

Donate Now

Spitali Rajonal Elbasan

50%

Ju mund te dhuroni per Spitalin e Elbasanit ne butonin e mesiperm ose fizikisht ne llogarine bankare te meposhtme:

Me poshte shikoni te paraqitura me ane te imazheve gjendjen aktuale te Spitalit Rajonal te Elbasanit, ne mbeshtetje te te cilit eshte fushata “Tirana you are a Sunflower”, dhe ketu secili prej jush mund te dhuroje per tu bere pjese e ndryshimit. Per personat qe nuk mund te dhurojne dot online ne butonin e mesiperm “Donate” po paraqesim me poshte te dhenat e llogarise bankare kur mund ti derdhni fizikisht ne cdo dege te bankes deri ne fund te fushates:

 

Me poshte do gjeni nje preventiv punimesh te nevojshme per Spitalin Rajonal te Elbasanit dhe gjithashtu nje liste me pajisjet mjekesore te nevojshme ne mungese.

PREVENTIV PUNIMESH
Objekti Rikonstruksion spitali pediatrik Elbasan
NR Nr.Manualit Përshkrimi i Punimeve Njesia Sasia Çmimi Vlera në Lekë
1 Analizë prishje Dysheme Pllaka egzistuese 3323 100 332300
2 Analizë Prishje Dyer Dritare Egzistuese 770 150 115500
3 Analizë Prishje Rrjeti Hidrosanitare ml 1360 150 204000
4 Analizë Prishje Rrjeti Elektrik egzistues ml 2450 150 367500
5 Analizë Heqje Bazamake Shkallesh 123 245 30135
6 Analizë F.V Dyer Të Jashtme 62 13526 838612
7 2.31 Suvatim Muresh Riparime 6800 674 4583200
8 2.343/an Suvatim Fasade + Lyerje Bojë plastike 2520 1568 3951360
9 3.371/an F.V Dritare Duralumini 285 8500 2422500
10 2.373/an F.V Vetrato Duralumini 85 8500 722500
11 2.395/an F.V Dyer të Brendeshme 336 8500 2856000
12 2.504/an F.V Pragje Dritare  Mermeri 115 3500 402500
13 2.264 Nivelim Dyshemeje me LL.Cimentoje 3200 332 1062400
14 2.267/an Shtresë dysheme me Pllaka 3200 1400 4480000
15 2.326/an Veshje me  Pllaka Importi 440 1400 616000
16 2.195 Hidroizolim Dyshemeje WC 465 552 256680
17 Analizë F.V Bazamak (Shkalle) Mermeri 123 3250 399750
18 2.501 F.V WC + Kasetë Cope 25 18562 464050
19 2.495 F.V Lavaman Kollonë +Grup Cope 58 10613 615554
20 2.508 F.V Dushe 100 Litra Cope 15 12219 183285
21 Analizë Sistem Ngrohjeje + Ftohje  me F.Briket 2400 4500 10800000
22 Analizë Instalim Rrjeti  Elektrik 2400 800 1920000
23 Analizë Instalim Rrjeti Hidrosanitar 2400 450 1080000
24 2.404 Lyerje me Bojë Plastike Brenda 27860 124 3454640
25 2.37/5b Transport Mbeturina Ndërtimore deri në 10 Km 550 467 256850
26 Analizë F.V Ashensori Cope 1 5000000
27 Analizë prishje suvatime ekzistuese 6800 135 918000
Shuma gjithsej 43333316
20% tvsh 8666663.2
Vlera totale me tvsh 51999979.2

 

Lista me pajisjet:

NO Description Main specifications Qty  Price (ALL)  Value (ALL)
1 Suction unit Portable, continous operating cycle, adjustable high vacuum high flow, with 1or 2 jars with bacterial filter 2    70,000      140,000
2 Auto syringe pump For different syringes 10-50ml, adjustable volume up to 1200ml/h, mains and battery operation 3  120,000      360,000
3 Patient monitor Multi parameter monitoring – ECG,HR,NIBP,SpO2,Resp & Temp-mains & battery operated, display approx 8-9 inch, with pediatric accessories 6  350,000   2,100,000
4 Oxygen hood With complete kit & accessories, in diferent dimensions for pediatric use 4    15,000        60,000
5 Hospital professional nebuliser Piston compressor, max pressure approx 3.5 bar, operating pressure up to 1.3-1.5 bar, air flow approx 15-20l/min 3    50,000      150,000
6 Hospital professional nebuliser Ultrasonic wave cycle 1.7MHz, max atomizing volume 4ml/min, cup capacity approx 150ml, continous operation with adjustable timer, safety thermostat. 3  150,000      450,000
7 ICU bed 4 section hospital bed, with electronic adjustment of high and platform, with different positions tredelenburg and reverse tred. 4  350,000   1,400,000
8 Ambu resuscitator Completed with accessories for pediatric use up to 15 years old 3    25,000        75,000
9 Oxygen cylinder Approx 3, 5 or 7 liters, for oxygen therapy during trasport of pediatric patients, with pressure reducer,manometer,  humidifier and pediatric mask 2    20,000        40,000
10 Area disinfection lamp For bacterial disinfection of icu and emergency dissinfection 2  100,000      200,000
11 Defibrillator Biphasic, with peiatric pads, manual stages selection, with monitoring of ecg,SpO2 etc 1  650,000      650,000
Total sum   5,625,000
VAT 20%   1,125,000
Total value   6,750,000

Latest Donors   

   Share this Donate Now